top of page
Çalışma alanları geniş açı.png

İş Hukuku

İş hukuku, iş ilişkileri ve çalışma koşullarıyla ilgili yasalar ve düzenlemeleri kapsayan bir hukuk dalıdır. İşverenlerin ve çalışanların haklarını korumayı amaçlar ve iş ilişkilerinde adil ve dengeli bir ortam sağlar.

İş hukuku alanında birçok konu bulunmaktadır. İş sözleşmeleri, çalışma saatleri ve ücretlendirme, iş güvenliği ve sağlığı, işten çıkarma ve işten ayrılma, işçi hakları gibi konular iş hukukunun temel başlıklarını oluşturur.

İş Sözleşmeleri: İş hukuku, işverenler ve çalışanlar arasındaki sözleşmeleri düzenler. İş sözleşmeleri, tarafların haklarını ve sorumluluklarını belirler.

Çalışma Saatleri ve Ücretlendirme: İş hukuku, çalışma saatleri, fazla mesai, tatil günleri ve ücretlendirme gibi konuları düzenler. Çalışanların adil bir şekilde ücretlendirilmesini sağlar.

İş Güvenliği ve Sağlığı: İş hukuku, işyerlerinde güvenli çalışma koşullarının sağlanmasını ve iş kazalarının önlenmesini amaçlar. İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alması gerekmektedir.

İşten Çıkarma ve İşten Ayrılma: İş hukuku, işverenlerin işçileri işten çıkarma sürecini ve işçilerin işten ayrılma haklarını düzenler. İşçilerin haklarının korunmasını sağlar.

İşçi Hakları: İş hukuku, işçilerin temel haklarını korur. Bu haklar arasında sendika üyeliği, grev hakkı, eşit işe eşit ücret gibi konular yer alır.

İş hukuku, işverenler ve çalışanlar için önemli bir hukuk dalıdır. İş ilişkilerinde adil ve dengeli bir ortam sağlamak için iş hukuku kurallarına uyulması önemlidir. 

 

Hukuk ofisimiz İş Hukuku alanında tecrübeli avukatlarıyla siz değerli müvekkillerimize ve müvekkil adaylarımıza sunduğu hizmetle olası hak kayıplarının önüne geçmenize yardımcı olmakta ve uyuşmazlıkların çözülmesinde yasal mercilerde sizleri temsil etmektedir.

KVKK

Türkiye'de kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasıyla ilgili kanuni düzenlemeleri içeren yasa

Fikri Mülkiyet

Metni düzenlemek ve istediğiniz bilgileri eklemek için buraya tıklayın.

İş Hukuku

Türkiye'de kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasıyla ilgili kanuni düzenlemeleri içeren yasa

Yabancılar Hukuku

Metni düzenlemek ve istediğiniz bilgileri eklemek için buraya tıklayın.

İdare Hukuku

Türkiye'de kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasıyla ilgili kanuni düzenlemeleri içeren yasa

Vatandaşlık Hukuku

Metni düzenlemek ve istediğiniz bilgileri eklemek için buraya tıklayın.

Tüketici Hukuku

Türkiye'de kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasıyla ilgili kanuni düzenlemeleri içeren yasa

Tahkim & İcra Takibi

Metni düzenlemek ve istediğiniz bilgileri eklemek için buraya tıklayın.

KAYA
HUKUK & DANIŞMANLIK

bottom of page