top of page
Çalışma alanları geniş açı.png

Tahkim & İcra Takibi

Türk tahkim hukuku, uyuşmazlıkların çözümünde tarafların anlaşarak tahkim yolunu tercih etmelerini ve tahkim kararlarının uygulanmasını düzenleyen bir hukuk dalıdır. Tahkim, tarafların anlaşmasıyla belirlenen bir veya daha fazla hakem tarafından gerçekleştirilir ve sonuçta verilen kararlar bağlayıcıdır.

Türk tahkim hukuku, Türk Milletlerarası Tahkim Kanunu ve ilgili mevzuat temelinde uygulanır. Bu kanun, tahkim sürecini düzenlerken, tahkimin yürütülmesi, hakemlerin seçimi, tahkim kararlarının tanınması ve icrası gibi konuları kapsar.

Tahkim süreci, tarafların anlaşmasıyla başlar. Taraflar, uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesini tercih ederlerse, tahkim anlaşması yaparlar ve tahkim kurallarını belirlerler. Bu anlaşma, tahkim sürecinin nasıl yürütüleceğini ve hangi kuralların geçerli olacağını belirler.

Tahkim sürecinde, taraflar bir veya daha fazla hakem seçerler. Hakemler, bağımsız ve tarafsız kişilerdir ve uyuşmazlığı çözmek için yetkilendirilirler. Hakemler, tarafların argümanlarını dinler, delilleri değerlendirir ve sonunda bir tahkim kararı verirler.

Tahkim kararları, taraflar arasında bağlayıcıdır ve genellikle mahkeme kararları gibi icra edilebilir. Türk tahkim hukuku, tahkim kararlarının tanınması ve icrasını düzenlerken, bu kararların Türk hukukunda geçerli olmasını sağlar.

Türk tahkim hukuku, uyuşmazlıkların hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesini sağlar. Taraflar, tahkim sürecinde daha özel ve esnek bir çözüm elde edebilirler. Ayrıca, tahkim kararları genellikle daha az itiraz edilebilir ve uluslararası alanda da tanınır.

 

Hukuk ofisimiz Tahkim alanında tecrübeli avukatlarıyla siz değerli müvekkillerimizi ve müvekkil adaylarımızı sunduğu hizmetle uyuşmazlıklarınızın çözülmesinde sizi temsil ederek olası hak kayıplarınızı önlemeye ve en uygun sonuca ulaşmanıza yardımcı olmaktadır.

KVKK

Türkiye'de kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasıyla ilgili kanuni düzenlemeleri içeren yasa

Fikri Mülkiyet

Metni düzenlemek ve istediğiniz bilgileri eklemek için buraya tıklayın.

İş Hukuku

Türkiye'de kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasıyla ilgili kanuni düzenlemeleri içeren yasa

Yabancılar Hukuku

Metni düzenlemek ve istediğiniz bilgileri eklemek için buraya tıklayın.

İdare Hukuku

Türkiye'de kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasıyla ilgili kanuni düzenlemeleri içeren yasa

Vatandaşlık Hukuku

Metni düzenlemek ve istediğiniz bilgileri eklemek için buraya tıklayın.

Tüketici Hukuku

Türkiye'de kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasıyla ilgili kanuni düzenlemeleri içeren yasa

Tahkim & İcra Takibi

Metni düzenlemek ve istediğiniz bilgileri eklemek için buraya tıklayın.

KAYA
HUKUK & DANIŞMANLIK

bottom of page